ve smyslu §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „ obchodní podmínky“)

Obchodní podmínky fyz. osoby podnikatele Jan Duben IČ: 75880377, se sídlem: Svárovská 2423/4, 470 01, Česká Lípa (dále jen „poskytovatel“)

 

  1. Úvodní ustanovení
  1. Uživatelský účet
  1. Katalog
  1. Poplatek za služby poskytované klientovi
  1. Platební podmínky a fakturace

Opakované platby:

  1. Ujednání o mlčenlivosti
  1. Ochrana osobních údajů
  1. Odstoupení od smlouvy
  1. Ostatní ujednání
  1. Závěrečná ujednán

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. ledna .2018